בחר שיעור

ירמיהו סדר א

הרב אורי עמוס שרקי

הקדמה

אורך: 9 דק'

ירמיהו סדר א

הרב מרדכי נויגרשל

הקדמה

אורך: 29 דק'

ירמיהו סדר א

ר בנימין בודנהימר

הקדמה

אורך: 62 דק'

ירמיה סדר א

הרב בועז שלום

הקדמה

אורך: 49 דק'

ירמיה סדר א

הרב בועז שלום

הקדמה

אורך: 46 דק'

עזרא סדר א

הרב אליעזר קשתיאל

הקדמה

אורך: 46 דק'

עזרא סדר א

הרב אייל ורד

הקדמה

אורך: 47 דק'

יחזקאל סדר א

הרב מרדכי נויגרשל

הקדמה

אורך: 29 דק'

תהלים סדר א

הרב עוזי ביננפלד

הקדמה

אורך: 66 דק'

תהלים סדר א

הרב בועז שלום

הקדמה

אורך: 17 דק'

תהלים סדר א

הרב בועז שלום

הקדמה

אורך: 31 דק'

מלכים סדר א

הרב עוזי ביננפלד

הקדמה

אורך: 76 דק'

מלכים סדר א

הרב אייל ורד

הקדמה

אורך: 44 דק'

מלכים סדר א

הרב מרדכי נויגרשל

הקדמה

אורך: 30 דק'

ישעיהו סדר א

הרב רפאל אוירבך

הקדמה

אורך: 59 דק'

ישעיהו סדר א

הרב עוזי ביננפלד

הקדמה

אורך: 51 דק'

ישעיהו סדר א

הרב בועז שלום

הקדמה

אורך: 23 דק'

ישעיהו סדר א

הרב אורי עמוס שרקי

הקדמה

אורך: 45 דק'

תרי עשר סדר א

הרב דוד סבתו

הקדמה

אורך: 56 דק'

ירמיהו - כללי

הרב בן ציון מוצפי

כללי

אורך: 62 דק'

ירמיהו - כללי

הרב שלמה אבינר

כללי

אורך: 67 דק'

ירמיהו - כללי

הרב שמואל אליהו

כללי

אורך: 64 דק'

ירמיהו - כללי

הרב מרדכי אליהו זצ"ל

כללי

אורך: 39 דק'

יחזקאל - כללי

הרב אליהו עמר

כללי

אורך: 5 דק'

יחזקאל - כללי

הרב בן ציון מוצפי

כללי

אורך: 71 דק'

תהלים - כללי

הרב אהרן לוי

כללי

אורך: 1 דק'

איוב - כללי

הרב שלמה אבינר

כללי

אורך: 36 דק'

איוב - כללי

הרב אורי עמוס שרקי

כללי

אורך: 53 דק'

איוב - כללי

הרב אורי עמוס שרקי

כללי

אורך: 56 דק'

ישעיהו - כללי

הרב אליהו עמר

כללי

אורך: 6 דק'

ישעיהו - כללי

הרב יואל בן נון

כללי

אורך: 80 דק'

ישעיהו - כללי

הרב בן ציון מוצפי

כללי

אורך: 68 דק'

קהלת - כללי

הרב אליעזר קשתיאל

כללי

דניאל - כללי

הרב בנימין סופר

כללי

אורך: 39 דק'

דניאל - כללי

הרב משה אלחרר

כללי

אורך: 21 דק'

איכה - כללי

הרב שמואל אליהו

כללי

אורך: 39 דק'

אסתר - כללי

הרב מרדכי אליהו זצ"ל

כללי

אורך: 3 דק'

יהושע - כללי

הרב דר אליהו רחמים זייני

כללי

אורך: 65 דק'

שופטים - כללי

הרב ישראל מאיר לאו

כללי

אורך: 3 דק'

תהלים סדר ט

ליאור לוטטי

קריאה בטעמים

אורך: 11 דק'

שיר השירים סדר א

ר' דוד קדוש

קריאה בטעמים

אורך: 19 דק'

תהלים סדר ד

ליאור לוטטי

קריאה בטעמים

אורך: 10 דק'

תהלים סדר ה

ליאור לוטטי

קריאה בטעמים

אורך: 12 דק'

תהלים סדר ו

ליאור לוטטי

קריאה בטעמים

אורך: 11 דק'

תהלים סדר ז

ליאור לוטטי

קריאה בטעמים

אורך: 12 דק'

תהלים סדר ח

ליאור לוטטי

קריאה בטעמים

אורך: 12 דק'

תהלים סדר א

ליאור לוטטי

קריאה בטעמים

אורך: 13 דק'

תהלים סדר ב

ליאור לוטטי

קריאה בטעמים

אורך: 12 דק'

תהלים סדר ג

ליאור לוטטי

קריאה בטעמים

אורך: 12 דק'

תהלים סדר יח

ליאור לוטטי

קריאה בטעמים

אורך: 12 דק'

תהלים סדר יט

ליאור לוטטי

קריאה בטעמים

אורך: 11 דק'

תהלים סדר יד

ליאור לוטטי

קריאה בטעמים

אורך: 11 דק'

תהלים סדר טו

ליאור לוטטי

קריאה בטעמים

אורך: 12 דק'

תהלים סדר טז

ליאור לוטטי

קריאה בטעמים

אורך: 12 דק'

תהלים סדר יז

ליאור לוטטי

קריאה בטעמים

אורך: 11 דק'

תהלים סדר יג

ליאור לוטטי

קריאה בטעמים

אורך: 10 דק'

תהלים סדר יב

ליאור לוטטי

קריאה בטעמים

אורך: 11 דק'

משלי סדר ח

ליאור לוטטי

קריאה בטעמים

אורך: 12 דק'

שיר השירים סדר א

ר משה חבושה

קריאה בטעמים

אורך: 18 דק'

יהושע סדר א

הרב דר אלעד דוקוב

קריאה בטעמים והסבר

אורך: 14 דק'

שופטים סדר ג

הרב מצליח מאזוז

קריאה בטעמים והסבר

אורך: 70 דק'

שופטים סדר ז

הרב מצליח מאזוז

קריאה בטעמים והסבר

אורך: 78 דק'

שופטים סדר א

הרב מצליח מאזוז

קריאה בטעמים והסבר

אורך: 72 דק'

שופטים סדר ב

הרב מצליח מאזוז

קריאה בטעמים והסבר

אורך: 60 דק'

שופטים סדר ב

הרב מצליח מאזוז

קריאה בטעמים והסבר

אורך: 64 דק'

עזרא סדר ב

הרב דר אלעד דוקוב

קריאה בתרגום

אורך: 8 דק'

עזרא סדר ג

הרב דר אלעד דוקוב

קריאה בתרגום

אורך: 7 דק'

תרי עשר סדר כ

הרב דר אלעד דוקוב

שיעורים על סדרים

אורך: 11 דק'

תרי עשר סדר כא

הרב דר אלעד דוקוב

שיעורים על סדרים

אורך: 26 דק'

תרי עשר סדר יח

הרב דר אלעד דוקוב

שיעורים על סדרים

אורך: 7 דק'

תרי עשר סדר יט

הרב דר אלעד דוקוב

שיעורים על סדרים

אורך: 13 דק'

תרי עשר סדר יג

הרב דר אלעד דוקוב

שיעורים על סדרים

אורך: 10 דק'

תרי עשר סדר יד

הרב דר אלעד דוקוב

שיעורים על סדרים

אורך: 11 דק'

תרי עשר סדר יז

הרב דר אלעד דוקוב

שיעורים על סדרים

אורך: 12 דק'

תרי עשר סדר יב

הרב דר אלעד דוקוב

שיעורים על סדרים

אורך: 1 דק'

תרי עשר סדר יא

הרב דר אלעד דוקוב

שיעורים על סדרים

אורך: 11 דק'

תרי עשר סדר י

הרב דר אלעד דוקוב

שיעורים על סדרים

אורך: 16 דק'

תרי עשר סדר טו

הרב דר אלעד דוקוב

שיעורים על סדרים

אורך: 12 דק'

תרי עשר סדר טז

הרב דר אלעד דוקוב

שיעורים על סדרים

אורך: 11 דק'

תרי עשר סדר ח

הרב דר אלעד דוקוב

שיעורים על סדרים

אורך: 16 דק'

תרי עשר סדר ט

הרב דר אלעד דוקוב

שיעורים על סדרים

אורך: 13 דק'

תרי עשר סדר ה

הרב דר אלעד דוקוב

שיעורים על סדרים

אורך: 10 דק'

תרי עשר סדר ו

הרב דר אלעד דוקוב

שיעורים על סדרים

אורך: 12 דק'

תרי עשר סדר ז

הרב דר אלעד דוקוב

שיעורים על סדרים

אורך: 7 דק'

תרי עשר סדר ג

הרב דר אלעד דוקוב

שיעורים על סדרים

אורך: 12 דק'

תרי עשר סדר ד

הרב דר אלעד דוקוב

שיעורים על סדרים

אורך: 16 דק'

תהלים סדר יח

הרב דר אלעד דוקוב

שיעורים על סדרים

אורך: 25 דק'

ירמיהו סדר לא

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 11 דק'

ירמיהו סדר לא

הרב מרדכי נויגרשל

שיעורים על פרקים

אורך: 22 דק'

ירמיהו סדר ל

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 13 דק'

ירמיהו סדר כט

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 11 דק'

ירמיהו סדר כט

הרב מרדכי נויגרשל

שיעורים על פרקים

אורך: 37 דק'

ירמיהו סדר כח

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 11 דק'

ירמיהו סדר כח

הרב מרדכי נויגרשל

שיעורים על פרקים

אורך: 28 דק'

ירמיהו סדר כז

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 6 דק'

ירמיהו סדר כז

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 11 דק'

ירמיהו סדר כו

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 7 דק'

ירמיהו סדר כו

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 10 דק'

ירמיהו סדר כו

הרב מרדכי נויגרשל

שיעורים על פרקים

אורך: 32 דק'

ירמיהו סדר כה