בחר שיעור

ירמיהו סדר א

הרב אורי עמוס שרקי

הקדמה

אורך: 9 דק'

ישעיהו סדר א

הרב אורי עמוס שרקי

הקדמה

אורך: 45 דק'

איוב - כללי

הרב אורי עמוס שרקי

כללי

אורך: 53 דק'

איוב - כללי

הרב אורי עמוס שרקי

כללי

אורך: 56 דק'

אסתר - כללי

הרב אורי עמוס שרקי

כללי

אורך: 55 דק'

קהלת סדר ד

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורים על פרקים

אורך: 3 דק'

קהלת סדר ד

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורים על פרקים

אורך: 3 דק'

קהלת סדר ג

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורים על פרקים

אורך: 3 דק'

קהלת סדר א

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורים על פרקים

אורך: 3 דק'

קהלת סדר א

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורים על פרקים

אורך: 4 דק'

קהלת סדר א

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורים על פרקים

אורך: 4 דק'

דברי הימים סדר יד

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורים על פרקים

אורך: 3 דק'

דברי הימים סדר ו

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורים על פרקים

אורך: 2 דק'

דברי הימים סדר טז

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורים על פרקים

אורך: 3 דק'

דברי הימים סדר יא

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורים על פרקים

אורך: 3 דק'

דברי הימים סדר י

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורים על פרקים

אורך: 3 דק'

דברי הימים סדר יב

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורים על פרקים

אורך: 2 דק'

דברי הימים סדר כד

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורים על פרקים

אורך: 3 דק'

דברי הימים סדר ו

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורים על פרקים

אורך: 3 דק'

דברי הימים סדר ט

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורים על פרקים

אורך: 3 דק'

דברי הימים סדר כה

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורים על פרקים

אורך: 4 דק'

דברי הימים סדר ב

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורים על פרקים

אורך: 3 דק'

דברי הימים סדר כב

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורים על פרקים

אורך: 2 דק'

דברי הימים סדר א

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורים על פרקים

אורך: 3 דק'

דברי הימים סדר כג

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורים על פרקים

אורך: 3 דק'

ירמיהו סדר לא

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורי לימוד רציף

אורך: 25 דק'

ירמיהו סדר לא

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורי לימוד רציף

אורך: 11 דק'

ירמיהו סדר ל

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורי לימוד רציף

אורך: 28 דק'

ירמיהו סדר לא

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורי לימוד רציף

אורך: 21 דק'

ירמיהו סדר ל

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורי לימוד רציף

אורך: 51 דק'

ירמיהו סדר כט

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורי לימוד רציף

אורך: 26 דק'

ירמיהו סדר כט

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורי לימוד רציף

אורך: 25 דק'

ירמיהו סדר כט

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורי לימוד רציף

אורך: 29 דק'

ירמיהו סדר כח

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורי לימוד רציף

אורך: 23 דק'

ירמיהו סדר כח

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורי לימוד רציף

אורך: 24 דק'

ירמיהו סדר כח

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורי לימוד רציף

אורך: 24 דק'

ירמיהו סדר כח

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורי לימוד רציף

אורך: 26 דק'

ירמיהו סדר כז

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורי לימוד רציף

אורך: 28 דק'

ירמיהו סדר כז

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורי לימוד רציף

אורך: 27 דק'

ירמיהו סדר כז

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורי לימוד רציף

אורך: 25 דק'

ירמיהו סדר כו

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורי לימוד רציף

אורך: 23 דק'

ירמיהו סדר כו

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורי לימוד רציף

אורך: 26 דק'

ירמיהו סדר כה

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורי לימוד רציף

אורך: 20 דק'

ירמיהו סדר כה

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורי לימוד רציף

אורך: 26 דק'

ירמיהו סדר כד

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורי לימוד רציף

אורך: 24 דק'

יחזקאל סדר כג

הרב אורי עמוס שרקי

עיון בסוגיות

אורך: 59 דק'

יחזקאל סדר כב

הרב אורי עמוס שרקי

עיון בסוגיות

אורך: 55 דק'

יחזקאל סדר כב

הרב אורי עמוס שרקי

עיון בסוגיות

אורך: 52 דק'

יחזקאל סדר כב

הרב אורי עמוס שרקי

עיון בסוגיות

אורך: 53 דק'

מלכים סדר יד

הרב אורי עמוס שרקי

עיון בסוגיות

אורך: 64 דק'

מלכים סדר ט

הרב אורי עמוס שרקי

עיון בסוגיות

אורך: 45 דק'

מלכים סדר ג

הרב אורי עמוס שרקי

עיון בסוגיות

אורך: 57 דק'