בחר שיעור

תרי עשר סדר ד

הרב אחיקם גץ

הקדמה

אורך: 25 דק'

איכה סדר א

הרב אחיקם גץ

שיעורים על פרקים

אורך: 92 דק'

איכה סדר א

הרב אחיקם גץ

שיעורים על פרקים

אורך: 52 דק'

איכה סדר א

הרב אחיקם גץ

שיעורים על פרקים

אורך: 36 דק'

תרי עשר סדר ה

הרב אחיקם גץ

שיעורי לימוד רציף

אורך: 25 דק'