בחר שיעור

עזרא סדר א

הרב אליעזר קשתיאל

הקדמה

אורך: 46 דק'

שופטים סדר א

הרב אליעזר קשתיאל

הקדמה

אורך: 16 דק'

תרי עשר סדר א

הרב אליעזר קשתיאל

הקדמה

אורך: 42 דק'

קהלת - כללי

הרב אליעזר קשתיאל

כללי

עזרא סדר י

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורים על פרקים

אורך: 46 דק'

עזרא סדר ט

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורים על פרקים

אורך: 40 דק'

עזרא סדר ח

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורים על פרקים

אורך: 36 דק'

עזרא סדר ז

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורים על פרקים

אורך: 42 דק'

עזרא סדר ז

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורים על פרקים

אורך: 39 דק'

עזרא סדר ו

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורים על פרקים

אורך: 42 דק'

עזרא סדר ו

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורים על פרקים

אורך: 38 דק'

עזרא סדר ו

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורים על פרקים

אורך: 46 דק'

עזרא סדר ה

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורים על פרקים

אורך: 43 דק'

עזרא סדר ה

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורים על פרקים

אורך: 39 דק'

עזרא סדר ד

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורים על פרקים

אורך: 49 דק'

עזרא סדר ד

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורים על פרקים

אורך: 32 דק'

עזרא סדר ד

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורים על פרקים

אורך: 37 דק'

עזרא סדר ג

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורים על פרקים

אורך: 45 דק'

עזרא סדר ג

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורים על פרקים

אורך: 49 דק'

עזרא סדר ג

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורים על פרקים

אורך: 49 דק'

עזרא סדר ב

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורים על פרקים

אורך: 44 דק'

עזרא סדר ב

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורים על פרקים

אורך: 50 דק'

עזרא סדר א

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורים על פרקים

אורך: 49 דק'

עזרא סדר א

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורים על פרקים

אורך: 43 דק'

ירמיהו סדר ה

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 46 דק'

ירמיהו סדר ה

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 40 דק'

ירמיהו סדר ד

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 55 דק'

ירמיהו סדר ד

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 50 דק'

ירמיהו סדר ד

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 47 דק'

ירמיהו סדר ג

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 41 דק'

ירמיהו סדר ב

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 33 דק'

ירמיהו סדר א

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 40 דק'

יחזקאל סדר כט

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 74 דק'

יחזקאל סדר כח

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 21 דק'

יחזקאל סדר כח

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 52 דק'

יחזקאל סדר כז

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 24 דק'

יחזקאל סדר כז

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 29 דק'

יחזקאל סדר כו

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 21 דק'

יחזקאל סדר כו

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 13 דק'

יחזקאל סדר כה

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 44 דק'

יחזקאל סדר כה

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 46 דק'

יחזקאל סדר כד

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 37 דק'

יחזקאל סדר כד

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 33 דק'

יחזקאל סדר כג

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 29 דק'

שמואל סדר ה

הרב אליעזר קשתיאל

עיון בסוגיות

אורך: 43 דק'

שופטים סדר ד

הרב אליעזר קשתיאל

עיון בסוגיות

אורך: 56 דק'