בחר שיעור

ירמיהו - כללי

הרב בן ציון מוצפי

כללי

אורך: 62 דק'

יחזקאל - כללי

הרב בן ציון מוצפי

כללי

אורך: 71 דק'

ישעיהו - כללי

הרב בן ציון מוצפי

כללי

אורך: 68 דק'

תהלים סדר יג

הרב בן ציון מוצפי

שיעורים על פרקים

אורך: 59 דק'

משלי סדר ה

הרב בן ציון מוצפי

עיון בסוגיות

אורך: 112 דק'

תהלים סדר יג

הרב בן ציון מוצפי

עיון בסוגיות

אורך: 59 דק'

מלכים סדר יט

הרב בן ציון מוצפי

עיון בסוגיות

אורך: 68 דק'

שמואל סדר א

הרב בן ציון מוצפי

עיון בסוגיות

אורך: 29 דק'

שמואל סדר א

הרב בן ציון מוצפי

עיון בסוגיות

אורך: 65 דק'

שמואל סדר א

הרב בן ציון מוצפי

עיון בסוגיות

אורך: 52 דק'