בחר שיעור

תהלים סדר יז

הרב זמיר כהן

שיעורים על פרקים

אורך: 12 דק'

תהלים סדר יז

הרב זמיר כהן

שיעורים על פרקים

אורך: 11 דק'

תהלים סדר יז

הרב זמיר כהן

שיעורים על פרקים

אורך: 18 דק'

תהלים סדר יז

הרב זמיר כהן

שיעורים על פרקים

אורך: 9 דק'

תהלים סדר יז

הרב זמיר כהן

שיעורים על פרקים

אורך: 11 דק'

תהלים סדר יז

הרב זמיר כהן

שיעורים על פרקים

אורך: 8 דק'

תהלים סדר יז

הרב זמיר כהן

שיעורים על פרקים

אורך: 13 דק'

תהלים סדר יז

הרב זמיר כהן

שיעורים על פרקים

אורך: 15 דק'

תהלים סדר א

הרב זמיר כהן

שיעורים על פרקים

אורך: 19 דק'

תהלים סדר א

הרב זמיר כהן

שיעורים על פרקים

אורך: 15 דק'

תהלים סדר א

הרב זמיר כהן

שיעורים על פרקים

אורך: 12 דק'

תהלים סדר א

הרב זמיר כהן

שיעורים על פרקים

אורך: 20 דק'

תהלים סדר א

הרב זמיר כהן

שיעורים על פרקים

אורך: 19 דק'

תהלים סדר א

הרב זמיר כהן

שיעורים על פרקים

אורך: 10 דק'

תהלים סדר א

הרב זמיר כהן

שיעורים על פרקים

אורך: 24 דק'

תהלים סדר א

הרב זמיר כהן

שיעורים על פרקים

אורך: 11 דק'

תהלים סדר ב

הרב זמיר כהן

שיעורים על פרקים

אורך: 22 דק'

קהלת סדר ג

הרב זמיר כהן

שיעורים על פרקים

אורך: 40 דק'

קהלת סדר א

הרב זמיר כהן

שיעורים על פרקים

אורך: 52 דק'

קהלת סדר א

הרב זמיר כהן

שיעורים על פרקים

אורך: 58 דק'

משלי סדר א

הרב זמיר כהן

שיעורי לימוד רציף

אורך: 71 דק'

משלי סדר א

הרב זמיר כהן

שיעורי לימוד רציף

אורך: 73 דק'

משלי סדר א

הרב זמיר כהן

שיעורי לימוד רציף

אורך: 69 דק'

משלי סדר א

הרב זמיר כהן

שיעורי לימוד רציף

אורך: 65 דק'

משלי סדר א

הרב זמיר כהן

שיעורי לימוד רציף

אורך: 56 דק'

משלי סדר א

הרב זמיר כהן

שיעורי לימוד רציף

אורך: 78 דק'

יחזקאל סדר כג

הרב זמיר כהן

עיון בסוגיות

אורך: 100 דק'

משלי סדר א

הרב זמיר כהן

עיון בסוגיות

אורך: 89 דק'