בחר שיעור

ירמיה סדר ו

הרב מוטי דשא

שיעורים על סדרים

אורך: 17 דק'

ירמיה סדר ז

הרב מוטי דשא

שיעורים על סדרים

אורך: 17 דק'

ירמיה סדר ח

הרב מוטי דשא

שיעורים על סדרים

אורך: 18 דק'

ירמיה סדר ד

הרב מוטי דשא

שיעורים על סדרים

אורך: 14 דק'

ירמיה סדר ה

הרב מוטי דשא

שיעורים על סדרים

אורך: 16 דק'

תהלים סדר יט

הרב מוטי דשא

שיעורים על סדרים

אורך: 20 דק'

תהלים סדר יח

הרב מוטי דשא

שיעורים על סדרים

אורך: 20 דק'

תהלים סדר יז

הרב מוטי דשא

שיעורים על סדרים

אורך: 21 דק'

תהלים סדר יד

הרב מוטי דשא

שיעורים על סדרים

אורך: 18 דק'

תהלים סדר יג

הרב מוטי דשא

שיעורים על סדרים

אורך: 17 דק'

תהלים סדר יב

הרב מוטי דשא

שיעורים על סדרים

אורך: 18 דק'

תהלים סדר יא

הרב מוטי דשא

שיעורים על סדרים

אורך: 17 דק'

תהלים סדר טז

הרב מוטי דשא

שיעורים על סדרים

אורך: 20 דק'

תהלים סדר טו

הרב מוטי דשא

שיעורים על סדרים

אורך: 17 דק'

איוב סדר ח

הרב מוטי דשא

שיעורים על סדרים

אורך: 16 דק'

איוב סדר ז

הרב מוטי דשא

שיעורים על סדרים

אורך: 21 דק'

איוב סדר ו

הרב מוטי דשא

שיעורים על סדרים

אורך: 23 דק'

איוב סדר ה

הרב מוטי דשא

שיעורים על סדרים

אורך: 17 דק'

איוב סדר ד

הרב מוטי דשא

שיעורים על סדרים

אורך: 24 דק'

איוב סדר ג

הרב מוטי דשא

שיעורים על סדרים

אורך: 20 דק'