בחר שיעור

שופטים סדר ג

הרב מצליח מאזוז

קריאה בטעמים והסבר

אורך: 70 דק'

שופטים סדר ז

הרב מצליח מאזוז

קריאה בטעמים והסבר

אורך: 78 דק'

שופטים סדר א

הרב מצליח מאזוז

קריאה בטעמים והסבר

אורך: 72 דק'

שופטים סדר ב

הרב מצליח מאזוז

קריאה בטעמים והסבר

אורך: 60 דק'

שופטים סדר ב

הרב מצליח מאזוז

קריאה בטעמים והסבר

אורך: 64 דק'