בחר שיעור

ירמיהו סדר לא

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 11 דק'

ירמיהו סדר ל

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 13 דק'

ירמיהו סדר כט

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 11 דק'

ירמיהו סדר כח

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 11 דק'

ירמיהו סדר כז

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 6 דק'

ירמיהו סדר כז

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 11 דק'

ירמיהו סדר כו

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 7 דק'

ירמיהו סדר כו

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 10 דק'

ירמיהו סדר כה

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 7 דק'

ירמיהו סדר כה

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 7 דק'

ירמיהו סדר כד

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 8 דק'

ירמיהו סדר כד

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 9 דק'

ירמיהו סדר כד

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 9 דק'

ירמיהו סדר כג

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 10 דק'

ירמיהו סדר כג

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 8 דק'

ירמיהו סדר כב

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 9 דק'

ירמיהו סדר כא

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 10 דק'

ירמיהו סדר כ

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 9 דק'

ירמיהו סדר כ

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 9 דק'

ירמיהו סדר יט

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 9 דק'