בחר שיעור

עזרא סדר ד

הרב מתתיהו זרגרי

שיעורים על פרקים

אורך: 47 דק'

עזרא סדר ב

הרב מתתיהו זרגרי

שיעורים על פרקים

אורך: 52 דק'

עזרא סדר א

הרב מתתיהו זרגרי

שיעורים על פרקים

אורך: 70 דק'