בחר שיעור

שיר השירים - כללי

הרב שמעון קליין

כללי

אורך: 56 דק'

שיר השירים סדר א

הרב שמעון קליין

שיעורי לימוד רציף

אורך: 60 דק'

שיר השירים סדר א

הרב שמעון קליין

שיעורי לימוד רציף

אורך: 67 דק'

שיר השירים סדר א

הרב שמעון קליין

שיעורי לימוד רציף

אורך: 57 דק'

שיר השירים סדר א

הרב שמעון קליין

שיעורי לימוד רציף

אורך: 56 דק'

שיר השירים סדר א

הרב שמעון קליין

שיעורי לימוד רציף

אורך: 59 דק'

שיר השירים סדר א

הרב שמעון קליין

שיעורי לימוד רציף

אורך: 54 דק'

שיר השירים סדר א

הרב שמעון קליין

שיעורי לימוד רציף

אורך: 62 דק'

שיר השירים סדר א

הרב שמעון קליין

שיעורי לימוד רציף

אורך: 58 דק'

שיר השירים סדר א

הרב שמעון קליין

שיעורי לימוד רציף

אורך: 55 דק'

רות סדר א

הרב שמעון קליין

שיעורי לימוד רציף

אורך: 55 דק'

רות סדר א

הרב שמעון קליין

שיעורי לימוד רציף

אורך: 62 דק'

שיר השירים סדר א

הרב שמעון קליין

שיעורי לימוד רציף

אורך: 62 דק'

שיר השירים סדר א

הרב שמעון קליין

שיעורי לימוד רציף

אורך: 61 דק'

רות סדר א

הרב שמעון קליין

שיעורי לימוד רציף

אורך: 60 דק'

רות סדר א

הרב שמעון קליין

שיעורי לימוד רציף

אורך: 61 דק'

רות סדר א

הרב שמעון קליין

שיעורי לימוד רציף

אורך: 55 דק'

רות סדר א

הרב שמעון קליין

שיעורי לימוד רציף

אורך: 60 דק'

רות סדר א

הרב שמעון קליין

שיעורי לימוד רציף

אורך: 59 דק'

רות סדר א

הרב שמעון קליין

שיעורי לימוד רציף

אורך: 59 דק'

רות סדר א

הרב שמעון קליין

שיעורי לימוד רציף

אורך: 58 דק'