בחר שיעור

שופטים סדר יג

הרב שמעיה כרמל

שיעורים על פרקים

אורך: 58 דק'

שופטים סדר יד

הרב שמעיה כרמל

שיעורים על פרקים

אורך: 64 דק'

שופטים סדר יב

הרב שמעיה כרמל

שיעורים על פרקים

אורך: 59 דק'

שופטים סדר ח

הרב שמעיה כרמל

שיעורים על פרקים

אורך: 52 דק'

שופטים סדר ח

הרב שמעיה כרמל

שיעורים על פרקים

אורך: 59 דק'

שופטים סדר יב

הרב שמעיה כרמל

שיעורים על פרקים

אורך: 59 דק'

שופטים סדר ט

הרב שמעיה כרמל

שיעורים על פרקים

אורך: 58 דק'

שופטים סדר ט

הרב שמעיה כרמל

שיעורים על פרקים

אורך: 59 דק'

שופטים סדר ז

הרב שמעיה כרמל

שיעורים על פרקים

אורך: 63 דק'

שופטים סדר ט

הרב שמעיה כרמל

שיעורים על פרקים

אורך: 55 דק'

מלכים סדר כז

הרב שמעיה כרמל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 52 דק'

מלכים סדר כו

הרב שמעיה כרמל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 56 דק'

מלכים סדר כה

הרב שמעיה כרמל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 50 דק'

מלכים סדר כה

הרב שמעיה כרמל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 52 דק'

מלכים סדר כד

הרב שמעיה כרמל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 59 דק'

מלכים סדר כד

הרב שמעיה כרמל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 53 דק'

מלכים סדר כג

הרב שמעיה כרמל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 51 דק'

מלכים סדר כג

הרב שמעיה כרמל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 57 דק'

מלכים סדר כא

הרב שמעיה כרמל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 41 דק'

מלכים סדר כא

הרב שמעיה כרמל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 50 דק'

מלכים סדר כ

הרב שמעיה כרמל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 33 דק'

מלכים סדר כ

הרב שמעיה כרמל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 55 דק'

מלכים סדר כ

הרב שמעיה כרמל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 57 דק'

מלכים סדר יט

הרב שמעיה כרמל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 60 דק'

מלכים סדר יח

הרב שמעיה כרמל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 47 דק'

מלכים סדר יז

הרב שמעיה כרמל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 57 דק'

מלכים סדר יז

הרב שמעיה כרמל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 50 דק'

מלכים סדר יז

הרב שמעיה כרמל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 54 דק'

מלכים סדר יד

הרב שמעיה כרמל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 65 דק'