בחר שיעור

איכה סדר א

הרב שקד בוהדנה

שיעורים על פרקים

אורך: 48 דק'

איכה סדר א

הרב שקד בוהדנה

שיעורים על פרקים

אורך: 74 דק'

איכה סדר א

הרב שקד בוהדנה

שיעורים על פרקים

אורך: 80 דק'

מלכים סדר א

הרב שקד בוהדנה

שיעורי לימוד רציף

אורך: 54 דק'