בחר שיעור

קהלת סדר א

קהלת סדר א

הרב דר אלעד דוקוב

קריאה בטעמים

אורך: 8 דק'

קהלת סדר א

הרב דר אלעד דוקוב

שיעורים על סדרים

אורך: 19 דק'

קהלת סדר א

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורים על פרקים

אורך: 3 דק'

קהלת סדר א

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורים על פרקים

אורך: 4 דק'

קהלת סדר א

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורים על פרקים

אורך: 4 דק'

קהלת סדר א

הרב מאיר אליהו

שיעורים על פרקים

אורך: 62 דק'

קהלת סדר א

הרב דרור טוויל

שיעורים על פרקים

אורך: 24 דק'

קהלת סדר א

הרב זמיר כהן

שיעורים על פרקים

אורך: 58 דק'

קהלת סדר א

הרב זמיר כהן

שיעורים על פרקים

אורך: 52 דק'

קהלת סדר א

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 10 דק'

קהלת סדר א

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 9 דק'

קהלת סדר א

הרב מאיר אליהו

שיעורים על פרקים

אורך: 65 דק'

קהלת סדר א

הרב מאיר אליהו

שיעורים על פרקים

אורך: 61 דק'

קהלת סדר א

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 8 דק'

קהלת סדר א

הרב מיכאל לסרי

שיעורי לימוד רציף

אורך: 56 דק'

קהלת סדר א

הרב מיכאל לסרי

שיעורי לימוד רציף

אורך: 58 דק'

קהלת סדר א

הרב מיכאל לסרי

שיעורי לימוד רציף

אורך: 56 דק'

קהלת סדר א

הרב אליהו מאיר פייבלזון

שיעורי לימוד רציף

אורך: 56 דק'

קהלת סדר א

הרב אליהו מאיר פייבלזון

שיעורי לימוד רציף

אורך: 47 דק'

קהלת סדר א

הרב אליהו מאיר פייבלזון

שיעורי לימוד רציף

אורך: 52 דק'