בחר שיעור

תרי עשר סדר טו

תרי עשר סדר טו

הרב דר אלעד דוקוב

קריאה בטעמים

אורך: 9 דק'

תרי עשר סדר טו

הרב יצחק שלמה זילברמן זצל

קריאה בטעמים

אורך: 7 דק'

תרי עשר סדר טו

הרב דר אלעד דוקוב

שיעורים על סדרים

אורך: 12 דק'

תרי עשר סדר טו

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 10 דק'

תרי עשר סדר טו

הרב מרדכי פרנקו

שיעורים על פרקים

אורך: 10 דק'

תרי עשר סדר טו

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 24 דק'

תרי עשר סדר טו

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 45 דק'

תרי עשר סדר טו

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 47 דק'

תרי עשר סדר טו

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 40 דק'

תרי עשר סדר טו

הרב אליעזר קשתיאל

שיעורי לימוד רציף

אורך: 30 דק'

תרי עשר סדר טו

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורי לימוד רציף

אורך: 36 דק'

תרי עשר סדר טו

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורי לימוד רציף

אורך: 53 דק'

תרי עשר סדר טו

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורי לימוד רציף

אורך: 50 דק'

תרי עשר סדר טו

הרב אורי עמוס שרקי

שיעורי לימוד רציף

אורך: 52 דק'